Gerrit van Bergeijk
Gerrit van Bergeijk
06 16467411

Zorg, Welzijn, Werk en Inkomen, kortom het hele sociale domein,  krijgt in rap tempo een totaal ander gezicht.

Als trainer/coach wil ik voor zowel de zorgvragers als voor werkers iets betekenen.

Voor cliënten en belangen behartigers:

"de toon maakt de muziek"

Voor mensen die leven met zorg en ondersteuning verandert er in een korte tijd enorm veel. Meer eigen verantwoordlijkheid, meer zelf doen of samen met de mensen om je heen.

Trainingen en coaching voor cliënten en hun netwerken bieden we van uit Zorgbelang Zuid-Holland aan. Daarbij werk ik samen met  clienten organisaties. Denk daarbij aan:

Coach aan de Keukentafel, Respectvol signaleren, Ervaringsdeskundige belangenbehartiger, Achterban raadpleging voor belangenbehartigers en andere trainingen. etc.

Voor werkers in zorg en welzijn:

"de juiste snaar"

Voor werkers in de zorg en sociale sector staat alles in het teken van inspelen op  eigen mogelijkheden, kanteling, welzijn nieuwe stijl enzovoort. Kortom niemand blijft doen wat hij deed, iedereen gaat mee in de veranderingen.

Samenwerken met clienten, mantelzorgers en collega's van andere organisaties, Bijscholing is wenselijk. Werken vanuit het perspectief van de burger.

Voor werkers in zorg en welzijn werk ik vanuit wmogesprekstraining.nl.

Tweedaagse training gespreksvoering (vanuit het progressiegerichte model)

Coaching on the job

Groeipad voor sociale wijkteams

Begeleide intervisie

Sinds najaar 2014 werk ik samen met SBO als docent in de opleiding de Wmo consulent van de toekomst  en groeipad voor soociale wijkteams

Voor allen:

"instrument op maat"

Sinds 1991 bouw ik hele mooie klassieke gitaren, steelstrings en gipsy gitaren. Kijk op gitaarbouw.nl                                                                                                                                                                       


 

Gerrit van Bergeijk

Trainer/coach/instrumenten
Absveen 72
2211 EW Noordwijkerhout
 


06 16467411

gvb@gvbcoach.nl.

 Kijk ook eens op mijn blog: http://www.gerritvanbergeijk.blogspot.com/